pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ

70
5

ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ               ବି. ନିରୁପମା ତୁମରି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ମୁଁ ଦିବା ନିଶି ଅହରହ , ତଥାପି କାହିଁକି ଭେଟ ପାଉନାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଥରେ କୁହ !! ଭକତିରେ ମୋର ଊଣା ହେଉଛି କି କଲି ଆଉ କିବା ଦୋଷ , ସେଥିପାଇଁ ଅବା ...