pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

Reading

ନାଭିଗେସନ

ହୋମପେଜ 

ହୋମପେଜ 'ପଢା ଜାରୀରଖନ୍ତୁ' ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ,ଏଥିରେ ଆପଣ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲେଖା ଓ 'ପ୍ରତିଲିପି ମତାମତ' ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।

ପସନ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ 

ଆପଣ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖା ବାଛି ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଲେଖା ହୋମପେଜ ରେ ପାଇପାରିବେ,ଏଥିନିମନ୍ତେ -

i) ଅପ ରେ ସର୍ବ ଉପରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ 'ବିଭାଗ' ଟ୍ୟାବ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

ii) 'ପସନ୍ଦ' ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଆଡ଼/ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ

 

ଫଲୋ କରୁଥିବା ଲେଖକ 

ପ୍ରତିଲିପିରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ । ଫଲୋ କରିବାପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ନୂଆ ଲେଖାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରିବେ । ନୋଟିଫିକସନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିପାରିବେ ।

 

ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ପଢିବା/ଅଫଲାଇନ

ଆପଣ ପ୍ରତିଲିପି ଅପରେ ଲେଖା ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା/ଅଫଲାଇନ ରେ ପଢିପାରିବେ । ଏଥି ନିମନ୍ତେ,

i) ୱାଇ-ଫାଇ/ମୋବାଇଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପ ଖୋଲନ୍ତୁ ।

ii) ଲେଖା ସମରି ପୃଷ୍ଠାରୁ'ପଢନ୍ତୁ' ବଟନ ପାଖରେ ଥିବା 'ଡାଉନଲୋଡ' ବଟନ କ୍ଲିକ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଲେଖା ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ।

iii) ଆପଣ ବିଭାଗ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଲେଖା ଲିଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ।

iv) ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବା ଲେଖା ପାଇପାରିବେ ।

 

ନୋଟ: ୱେବସାଇଟ ରେ ଅଫଲାଇନ ପଢିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ।

 

ରାତ୍ରୀ ମୋଡ଼ 

ଆପଣ ୱେବସାଇଟ/ଅପ ରେ ରାତ୍ରୀ ମୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖା ପଢି ପାରିବେ । ରାତ୍ରୀ ମୋଡ଼ ସେଟିଙ୍ଗ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ,

i) ଅପ ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ସିଲିକ କରି ମେନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରୁ ରାତ୍ରୀ ମୋଡ଼ କୁ ବାଛନ୍ତୁ ।

ii) ୱେବସାଇଟ ରେ ଉପରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା '୩-ଡଟ' ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ସନ କୁ ବାଛନ୍ତୁ,ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଢିବା ମୋଡ଼ ବିଭାଗ ମିଳିଯିବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପ୍ସନ ଟି ରାତ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।

 

ସର୍ଚ୍ଚ

ସର୍ଚ୍ଚ ବାର ରେ ଖୋଜୁଥିବା ଲେଖକ କିମ୍ବା କାହାଣୀର ନାମ ଲେଖି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ/ଅପ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବେ । ଏଥି ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ/ଲେଖାକୁ ନିଜେ ବାଛିଥିବା ଭାଷାରେ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳି ନ ପାରେ ।

 

ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ନ ମିଳୁଛି ତେବେ 

1) ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଅପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

2) ଲେଖକ/ଲେଖା ପ୍ରତିଲିପିରେ ନାହାନ୍ତି ।

3) ଏହା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇ ପାରେ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ  ।

 

ଲାଇବ୍ରେରୀ

 

ଲେଖା ସେବ

ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଲେଖାକୁ ସହଜରେ ପରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେବ କରିପାରିବେ । ସମରି ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବଟନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲେଖା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯୋଡି ପାରିବେ ତଥା ହଟାଇ ପାରିବେ । ଆପ ରେ '୩-ଡଟ' ଆପ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁ ଯାଇପାରିବେ । ୱେବସାଇଟ ରେ + ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯୋଡି ପାରିବେ ତଥା ହଟାଇ ପାରିବେ ।

 

ପଢା ଲିଷ୍ଟ/କଲେକ୍ସନ 

କେବଳ ଅପ ରେ : ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଲିଷ୍ଟ ଓ କଲେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣ ନିଜର ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ସଜାଡି ପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ସମରି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କଲେକ୍ସନ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଲେଖାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ ଓ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।କଲେକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରେ ଦେଖି ପାରିବେ । କଲେକ୍ସନ କାର୍ଡ 'ସେଟିଙ୍ଗ' ରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ । 

 

ପଢା ହିଷ୍ଟ୍ରୀ 

କେବଳ ଅପ ରେ : ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢିଥିବା ଲେଖାର ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପେଜ ରୁ ମିଳିବ

 

ପଢା ସଂଖ୍ୟା 

କେବଳ ଅପ ରେ :  ପ୍ରୋଫାଇଲ ର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢା ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ । 

 

ମିଶାମିଶି

 

ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ

କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଦୟାକରି ଜଣାନ୍ତୁ । ଆମେ ୨୪ ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ ର ସେଟିଙ୍ଗ ରେ ଥିବା "ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର" ରେ "ସହାୟତା" ବିକଳ୍ପ ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଓ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ କରି ପାରିବୁ।