pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ସ୍ୱପ୍ନ

4.9
265

ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଚାଲିଛି ।ଆଉ ପାଖରେ ବସି ଥିବା ବଡ ବାପା ସେଇଠାରେ ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି ।ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦୁସ୍ୱପ୍ନ ରେ ।ଉଠି ବସିଲି ।ଘଣ୍ଟା କୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ସମୟ ରାତି ଦୁଇଟା ।ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Rashmita Bhatta
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Smruti ranjan
  01 ମେ 2020
  ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସୁଖଦ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏନି । ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପଢି....
 • author
  Uma Rani Padhi
  01 ମେ 2020
  ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ।କାନ୍ଦ ମାଡିଲା
 • author
  ARUNDHATI JENA
  01 ମେ 2020
  ଦୁଖ କାହାଣୀ ଟିଏ ମ୍ୟାମ୍।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Smruti ranjan
  01 ମେ 2020
  ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସୁଖଦ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏନି । ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପଢି....
 • author
  Uma Rani Padhi
  01 ମେ 2020
  ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ।କାନ୍ଦ ମାଡିଲା
 • author
  ARUNDHATI JENA
  01 ମେ 2020
  ଦୁଖ କାହାଣୀ ଟିଏ ମ୍ୟାମ୍।