pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍

4.3
618

କଲେଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ ଅନୁଭୁତି ଥାଏ କିଛି ମନେ ରହେ କିଛି ଭୂଲି ହୋଇଯାଏ ।ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।ମୁଁ ପିଜି କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣି ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଥାଏ ।ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Rashmita Bhatta
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  @🅐🅝🅤🅙🅗🅐🅝🅢🅘
  28 ମେ 2020
  ଏମିତି spirit call ଘଟଣା ବହୁତ୍ କଲେଜ୍ ର ହଷ୍ଟେଲ ରେ ହୋଇଛି ... ମୁଁ ବି ନିଜେ କରିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସାଥେ...।। ଆମର କିଛି ହେଇ ନଥିଲା ସତ୍ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ୍ ଝିଅ ପୁଅ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୟାବ ବି ହେଉଛନ୍ତି..
 • author
  03 ଅଗଷ୍ଟ 2021
  ଆମେ ବି କଲେଜ ସମୟରେ ଥରେ ସ୍ପିରିଟ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ, ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଡରିଥିଲୁ ବହୁତ।
 • author
  Chakradhar Muduli "Chiku"
  20 ଅପ୍ରେଲ 2020
  ବାପ୍ ରେ ବାପ୍ !!!!!! ଏମିତି ସମ୍ଭବ କି?? ଭଲ କରିଛ ।ନହେଲେ କଣ ନାଇ କଣ ହେଇ ଥାଆନ୍ତା
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  @🅐🅝🅤🅙🅗🅐🅝🅢🅘
  28 ମେ 2020
  ଏମିତି spirit call ଘଟଣା ବହୁତ୍ କଲେଜ୍ ର ହଷ୍ଟେଲ ରେ ହୋଇଛି ... ମୁଁ ବି ନିଜେ କରିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସାଥେ...।। ଆମର କିଛି ହେଇ ନଥିଲା ସତ୍ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ୍ ଝିଅ ପୁଅ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୟାବ ବି ହେଉଛନ୍ତି..
 • author
  03 ଅଗଷ୍ଟ 2021
  ଆମେ ବି କଲେଜ ସମୟରେ ଥରେ ସ୍ପିରିଟ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ, ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଡରିଥିଲୁ ବହୁତ।
 • author
  Chakradhar Muduli "Chiku"
  20 ଅପ୍ରେଲ 2020
  ବାପ୍ ରେ ବାପ୍ !!!!!! ଏମିତି ସମ୍ଭବ କି?? ଭଲ କରିଛ ।ନହେଲେ କଣ ନାଇ କଣ ହେଇ ଥାଆନ୍ତା