pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ସମୟର ଚକାଭଉଁରି

92
4.6

ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆଣି ଛିଡା କରିଦିଏ କେହି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ର ସାମନା କରିବାକୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ. ଏଇ ଧର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଟି ବି ଭଗବାନ ଗଢିଲା ବେଳେ ନାରୀ ର  ଦେହରେ ଭରି ଭରି ଦେଇଛି. ନାରି ସବୁ ସହି ...