pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ପ୍ରୀତି

5

ତୁମେ ବେଗବତୀ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନବତୀ ତୁମେ ମଧୁମତୀ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏଁ ଜହ୍ନର କିରଣ ପରି ତୋଫା ତୋଫା ରାତି । ବଢ଼ିଲା ନଈର ନା ପରି ଟଳମଳ ମନ ତୋର ଛାଇ ଆଲୁଅ ର ଖେଳ ତୋର ମୋର ପ୍ରୀତି । ମେଘ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜୀବନ ମୋ ବନ୍ଦି ସମୟର ଦୋଛକି ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ