pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ନେଉଳ ବଇଦ

4.0
7329

ମସ୍ତବଡ଼ ବଣ । ତା’ଭିତରେ ଥିଲା ପଶୁରାଜ ସିଂହର ଉଆସ । ଏଇ ଉଆସର ଭାରି ନାଁ ଥିଲା ତା’ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଲାଗି । ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଠାରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଆଣି ହେବ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  ranjit bhuyan
  13 ମେ 2020
  ଏହାର ଦେଖି ତାହାର ଦେଖି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ମୋ ଡାହାଣ ଆଖି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରେ ଏମିତି ଲୋକକଥା ଅଛି।
 • author
  Srikant Ram
  25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
  ସାର୍ ପଢୀ ଠାରୁ ଭଲ ସ୍ପିକର୍ ରେ କହିବା ଯଦି ଏଫଏମ ଭଳି କାନରେ ଶୁଣିବା ହୋଇ ଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା
 • author
  Sunakar Samantaray
  08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
  ଭଲ ହୋଇଛି ।ଶେଷରେ ଶ୍ଳୋକ ଟିକୁ ନଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  ranjit bhuyan
  13 ମେ 2020
  ଏହାର ଦେଖି ତାହାର ଦେଖି ଡେଇଁ ପଡୁଛି ମୋ ଡାହାଣ ଆଖି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରେ ଏମିତି ଲୋକକଥା ଅଛି।
 • author
  Srikant Ram
  25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
  ସାର୍ ପଢୀ ଠାରୁ ଭଲ ସ୍ପିକର୍ ରେ କହିବା ଯଦି ଏଫଏମ ଭଳି କାନରେ ଶୁଣିବା ହୋଇ ଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା
 • author
  Sunakar Samantaray
  08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
  ଭଲ ହୋଇଛି ।ଶେଷରେ ଶ୍ଳୋକ ଟିକୁ ନଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ।