pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

କିଏ ତୁମେ??

50
4.5

# କିଏ ତୁମେ? କାହିଁକି ଏକାଲା ଆଜି ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ, ମୋ ଜୀବନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କି ସତେ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଆଜି କଳାର ବାଦଲ, ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିଛି  କାହା ଅଭାବର ମାଳ। ଦୂର ଦେଶୁ ଶୁଭିଲାଣି କାହା ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର, ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛିକି ଏ ...