pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ହେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ନାରାୟଣ

610
4.9

ହେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ନାରାୟଣ ---- --------------------------------- ହେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ଆଜି ମୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆକୁର ଚିତ୍ତରେ , ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜଳରେ , ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ହୋଇ ...