pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଫେରିବା ର ବାଟ କାହିଁ

32

ମାଳତୀ କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମନୁଆ। ମନୁଆ ର ଚିକିଟା କାଦୁଅ ରଙ୍ଗ ର ଦେହ କୁ ମାଳ ର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ଦେହ।ମନୁ ର ଦିନ ମଜୁରିଆ କୁଡି଼ଆ ଘରେ ମାଳ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଟିଏ।   ଯେଉଁଦିନ ମନୁ ଜାଣିଲା ତା ମାଳ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି  ସେ ଦିନ ରୁ ତା ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Ananya Priyadarshini

କଲମ ମୁନ ରେ ଭାବନା ଆଉ ଭାବନା ରେ ପ୍ରେମ

ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ