pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଡାଇନିଂ ରୁମର ପରଦା ଆଡେଇ ଦେଖିଲା ଅନିମେଷ.. ବାହାରେ ଏବେ ବି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ପଡୁଛି.. ପରଦା ଖୋଲିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଦଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଶି ଆସିଲା। - "କାହିଁକି ପାଗଳାମି କରୁଚୁ କହିଲୁ. ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ରହି ଗଲେ କ’ଣ ମହାଭାରତ ...