pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ବାଥରୁମ

4.7
10

ରାଗ ଗର ଗର ଫିନାଇଲି ମୁହଁ ବଙ୍କା କରିଛି ସାବୁନୁ ନୂଆ ସଉତୁଣୀ ସାନିଟେଜରେ ଗରମ ସହିବା ତା କଷ୍ଟକର ନରମ ସ୍ୱରରେ ସର୍ପ କହେ ମୋ ଗିରଲଫ୍ରିଏଂଡ ଏକା ଜାଣ ସୂତା ରୁମାଲ କନ କନ କାଳେ ସେଟିଙ୍ଗ ହେବ ତାର ଦିଆସିଲି ମାଇଁ ସମୟ ଖୋଜିବାର ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Rajeeb Barik
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  G Santoshi
  19 ମେ 2020
  ସୁନ୍ଦର 🙏🙏🙏🙏👌👌👌🌺🌺🌺
 • author
  .
  19 ମେ 2020
  ଅତି ସୁନ୍ଦର
 • author
  Debasis Acharya
  19 ମେ 2020
  sundara
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  G Santoshi
  19 ମେ 2020
  ସୁନ୍ଦର 🙏🙏🙏🙏👌👌👌🌺🌺🌺
 • author
  .
  19 ମେ 2020
  ଅତି ସୁନ୍ଦର
 • author
  Debasis Acharya
  19 ମେ 2020
  sundara