pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ବସନ୍ତ ର ଅଶାନ୍ତ ଯୌବନ

67
4.9

ବସନ୍ତ ର ଅଶାନ୍ତ ଯୌବନ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତିତିକ୍ଷା ର ଅନ୍ତ୍ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସିଲା ତାର ଆଗମନେ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଵିରହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମିକା ହସି ଉଠିଲା ପ୍ରକୃତି ର ସୁନେଲି ଓଠେ କୋଇଲି କୁହୁୁ କୂହୁ ଗାଇଲା ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ...