pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଅସଂପୂର୍ଣା

4.5
1370

ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ଶିଶୁ ଟି ,ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଝରକା ସେପାଖର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ। ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ରେ ରହି ରହି ସେ ଭୟ ପାଇଗଲାଣି ।ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ସେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଉଜ୍ଜଳତା କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ,ଝରଣାର ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Bhagyashree Mohanta
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  G Santoshi
  04 ஜூன் 2020
  ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଚି ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ
 • author
  .
  04 ஜூன் 2020
  ଅତି ଦୁଃଖଦ, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଉପସ୍ଥାପନା ।
 • author
  ARUNDHATI JENA
  04 ஜூன் 2020
  ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  G Santoshi
  04 ஜூன் 2020
  ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଚି ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ
 • author
  .
  04 ஜூன் 2020
  ଅତି ଦୁଃଖଦ, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଉପସ୍ଥାପନା ।
 • author
  ARUNDHATI JENA
  04 ஜூன் 2020
  ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।