pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଅସଂପୂର୍ଣା

1363
4.5

ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ଶିଶୁ ଟି ,ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଝରକା ସେପାଖର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ। ସତେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ରେ ରହି ରହି ସେ ଭୟ ପାଇଗଲାଣି ।ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ସେ ବାହାର ଦୁନିଆର ଉଜ୍ଜଳତା କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ,ଝରଣାର ...