pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ

5
31

ଜୀବନ ର ରାସ୍ତାରେ ରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ର ପଥିକ.... ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବସାର ମୁଁ ନିରୀହ ବିହଙ୍ଗ.... ସପନ ର ରାଇଜ ରୁ ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି.... ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ରେ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନ  କାଟୁଛି.... ସୁଖ ର ସମୟ ମୋର ଯାଇଛି ସରି.... ନିଜ ଦୁଃଖ ରେ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ

ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ପରିଚୟ ମୁଁ..✍️✍️✍️ *ଶକୁନ୍ତଳା* Last days of life🕙🕙

ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  .
  30 ಮೇ 2020
  ଦୁଃଖଦ ଭାବାବେଗର ରଚନାଟିଏ ।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  .
  30 ಮೇ 2020
  ଦୁଃଖଦ ଭାବାବେଗର ରଚନାଟିଏ ।