pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

Untitled Story

5
72

ହେ ଲୀଳାମୟ! ତୁମେ ତ ଅଛ ପାଖରେ ପୁଣି                                             ଅଛ କାହିଁ କେତେ ଦୁରେ ତୁମେ ଦିଅ ନାହିଁ ଧରା ଛୁଆଁ କିଆଁ ଯେତେ ମୁଁ ବିଳପିଲେ            ମୁଁ ଯେ ବେସାହାରା ତୁମର            ଆଶାୟୀ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
UPENDRA PRUSTY
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Smrutirekha Bugudi
  26 ଫେବୃୟାରୀ 2022
  ବହୁତ ଭଲ କବିତା sir
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Smrutirekha Bugudi
  26 ଫେବୃୟାରୀ 2022
  ବହୁତ ଭଲ କବିତା sir