pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ତୁମରି ଅହଙ୍କାର

0

ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ନେଲ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଅଶ୍ରୁରେ ଭସାଇ ବଞ୍ଚେ ମୁଁ କିପରି,ଅହଂମୟ ଏ ସଂସାରେ ? ହେ ନାଥ ନେଉଛ ମୋ ଠୁ ସମସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ, ନିଃସ୍ୱର କି ସ୍ଥାନ ଅଛି ମାଟିର ଧାରରେ ? ଅନ୍ୟାୟ ତା ଦିଅ ମତେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ, ଛାଡିଯାଅ ଅବା ନାଥ,ଏକ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ