pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

2

ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯା' ନୀଳିମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମହା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ, ଯେ ପୀତ-ଦୁକୂଳ ପିନ୍ଧେ ଉଷା,ପ୍ରଦୋଷରେ, ଯା' ଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା-ଗୁଚ୍ଛ,ମେଘ,ବିଦ୍ୟୁଦ୍ ବନ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ପଦେ ମୁହିଁ ପୂଜା କରେ ।୧। ଦେଖିଛି ମୁଁ ରାସ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ