pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

*ସରିଯାଇଥିବା ସମୟର କଥା*

41
5

କିଛିଦିନ ତଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗାୟତ୍ରୀ କୁ କହିଲି କାଲି ରବିବାର ଅଛି ଚାଲ ଆମଗାଁ ଆଡେବୁଲିଯିବା,ସେବି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା।ତାର ମଧ୍ୟ ଇଛାଥିଲା ସହର ବହାରକୁ କୁଆଡେ ଟିକେ ବହାରି ଯିବାକୁ।ଅନେକ ଦିନରୁ ଗାଁ ମାଟି ରେ ପାଦ ...