pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

*ସରିଯାଇଥିବା ସମୟର କଥା*

5
42

କିଛିଦିନ ତଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗାୟତ୍ରୀ କୁ କହିଲି କାଲି ରବିବାର ଅଛି ଚାଲ ଆମଗାଁ ଆଡେବୁଲିଯିବା,ସେବି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା।ତାର ମଧ୍ୟ ଇଛାଥିଲା ସହର ବହାରକୁ କୁଆଡେ ଟିକେ ବହାରି ଯିବାକୁ।ଅନେକ ଦିନରୁ ଗାଁ ମାଟି ରେ ପାଦ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ