pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ସାଥିରେ

6

ପକ୍ଷୀ ପରି ଯାର ନୀରବତା , ପବନ ପରି ଯା’ ଚଞ୍ଚଳତା ଆକାଶ ପରି ଯା’ ହୃଦୟ , କଳାମେଘ ତାର ସନ୍ଦେହ ସ୍ଵପ୍ନ ଶବାରୀରେ ଥରଟେ ଆସେ , ମୋ ନିଦରେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖେ ବସେ ବସେ ଚୁପଚାପ ପାଖରେ ମୋର , କୋଟି ପ୍ରଂଶବାଚୀ ଆଖିରେ ତାର କହେ ନାହିଁ କିଛି ...