pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ସାଥିରେ

6

ପକ୍ଷୀ ପରି ଯାର ନୀରବତା , ପବନ ପରି ଯା’ ଚଞ୍ଚଳତା ଆକାଶ ପରି ଯା’ ହୃଦୟ , କଳାମେଘ ତାର ସନ୍ଦେହ ସ୍ଵପ୍ନ ଶବାରୀରେ ଥରଟେ ଆସେ , ମୋ ନିଦରେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖେ ବସେ ବସେ ଚୁପଚାପ ପାଖରେ ମୋର , କୋଟି ପ୍ରଂଶବାଚୀ ଆଖିରେ ତାର କହେ ନାହିଁ କିଛି ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 3
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ