pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ସତରେ କେଡେ ମୁଁ ବୋକା!

1

ସତରେ କେଡେ ମୁଁ ବୋକା! ପୁନେଇଁ ଆକାଶେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲି ଖେଳୁଥିଲା ତାରାମେଳେ, ଧରିବାକୁ ଯେବେ ବଢେଇଲି ହାତ ଲୁଚିଗଲା ମେଘମାଳେ; ସତରେ କେଡେ ମୁଁ ବୋକା! ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଭୁଲ କରି ମୁହିଁ ଖାଉଅଛି ଖାଲି ଧୋକା । ବଗିଚା ଶେଷରେ ମଲ୍ଲୀକୁ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Santosh Kumar Nayak
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ