pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ସଙ୍ଗୀତ ର ତାଳେ ତାଳେ , ଜୀବନ ର ଧାରେ ଧାରେ “ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ର ପ୍ରେମ ର କାହାଣୀ

21
5

" ସଙ୍ଗୀତ ର ତାଳେ ତାଳେ , ଜୀବନ ର ଧାରେ ଧାରେ “ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ର ପ୍ରେମ ର କାହାଣୀ ଅନୁଭୂତି ରୁ ପଦେ .... ପାର୍ଥ ର   ( କେବଳ ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ , ଅନ୍ୟ ...