pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ପ୍ରେମ

5

ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା                                                 ପ୍ରେମ     ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭୁତି, ପ୍ରେମ ଏକ କଳ୍ପନା, ପ୍ରେମ ଏକ ଭାଵନା।    ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ଆଉ କେମିତି ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Rakeshkumar Behera

ଜାଣେନି ମୋ ଜିବନରେ କିଏ ଅଛିକି ନାହିଁ। ହେଲେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଭାବି ତାଙ୍କ ରି ଅପେକ୍ଷା ରେ ବସିଛି ବାଟ ଚାହିଁ।

ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ