pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ନିସ୍ତେଜ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା

3

ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌଡ଼ କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାହିଁଥିଲା ନବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଶାସନର ପନ୍ଥା, ତେଣୁ ଜଣେ ଗଲାପରେ ପଣମାନେ ଆଦରିଲେ ଏଠି, ଏ ମାଟିର ଶାସନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭାଳ l କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 2
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ