pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ନିସ୍ତେଜ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା

3

ଜଗନ୍ନାଥ ଗୌଡ଼ କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାହିଁଥିଲା ନବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଶାସନର ପନ୍ଥା, ତେଣୁ ଜଣେ ଗଲାପରେ ପଣମାନେ ଆଦରିଲେ ଏଠି, ଏ ମାଟିର ଶାସନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭାଳ l କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ...