pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

🤫 ନୀରବତା🤫

1425
4.5

🤫 ନୀରବତା🤫       ସେଦିନ ଶାଲିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରବ ରହିବା ର ମୂଲ୍ଯ ଉପରେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ଯମ ରେ ସଚେତନ କରଉଥିଲେ।ତା'ର ପରେ ଭାବୁଥିଲେ ନୀରବ ରହିବା ର ମୂଲ୍ଯ ...