pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ନାରୀ

1

ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଣୟ ଦାନେ ବୁଝିଛି ପ୍ରଥମେ ନାରୀର ମହିମା ସଖି ।ନଉଁଛି ସରମେ ମୋହର ପୁରୁଷ ଗର୍ବ ତବ ପଦତଳେ ମନ୍ତ୍ର-ଶାନ୍ତ ସର୍ପ ସମ ।ତବ କଟାକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଦାମ ବାସନା ମମ ମାନି ପରାଭବ ହେଲା ଶାନ୍ତ-ସଙ୍କୁଚିତ । ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ