pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ମିଳନ-ମାଧୁରୀ

0

ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କିଶୋରୀ ଗୋ ତବ ବକ୍ଷ -କମଳ ମୋ ହୃଦ-କମଳ ପରେ ରଖିଲ ଯା, ଟିକେ ରହ ଥିର ହୋଇ, ଅନୁଭବ ତାହା କରେ । ପୁଲକିତ ଦେହ, ପୁଲକିତ ମନ ଆଲୋକିତ ଅନ୍ତର, କ୍ଷୁବ୍ଧ-ଶୋଣିତ,ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦେ ଥର ଥର । କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ