pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ମାତୃଭାଷା

2
2

ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ମିଶ୍ର ମତେ ଭୋକ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆହାର ମାଗିଲେ କ୍ଷତି କ’ଣ ? ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ମାତୃଭାଷା କ’ଣ ଅତି ଜରୁରୀ ? ହୁଏତ ଜେନ ଓଡିଆଣୀ ମତେ ଶୁଣି ନ ପାରେ ଅଣଓଡିଆଣୀଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ ଖାଦ୍ୟ, ସେଠି ମୁଁ ଓଡିଆ ରନ୍ଧାର ସ୍ଵାଦ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 3
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ