pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ମର୍ମାହତ

0

ମର୍ମାହତ କବିସୌରଭ ଅନୁପ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଖଡ଼ିଆଳ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ-ଭାସ୍କର ଆଜି ଅସ୍ତମିତ ବିତରୁ ନାହିଁ ସୁହାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଜତ ।। ଢାଙ୍କିଛି ଅମା ଅନ୍ଧାର ତେଣୁ ଚଉଦିଗେ ବିହରନ୍ତି ନିଶାଚର ଉଲ୍ଲାସେ ସରାଗେ ।। ସାଧୁଜନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକଟି ବିକଳେ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ