pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ମା' ହାତରନ୍ଧା

403
4.8

ମା' ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ରୁଷ୍ଟି ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ସ୍ନେହମୟୀ ସେ।ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସର୍ବଂସହା ମଧ୍ଯ।ତା' ମମତାର ପଣତକାନି  ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ମା' ର ଅପୂର୍ବ ମହନୀୟତାକୁ ଶବ୍ଦ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ...