pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଖୁସି ର ଅନ୍ୱେଷଣ ରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ମଣିଷ

5
220

ନିଜର ସାମୟିକ ଖୁସି ପାଇଁ କିପରି ମଣିଷ ନିଜର ତଥା ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିପାରେ ତାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ମୋର ଏଇ ସତ୍ୟଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
ramkrishna sahoo
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ