pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ରାଜା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟିଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ବହୁତ ଗେଲ ବସର ରେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ବାପା ମାଆ। ପୁଅ ର ସବୁ ଅଳି ପୂରଣ କରନ୍ତି। ବାପା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି ...