pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

କପାଳିଆ କିଏ ?

0

କପାଳିଆ କିଏ ? କବିସୌରଭ ଅନୁପ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଖଡ଼ିଆଳ ବାସନ୍ତ ବୀଣା ବଚନୀ ହାଟକ ବରନୀ ପ୍ରିୟକ ମୀନ-ନୟନୀ ମଦନ ମୋହିନୀ ।। ବାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଅଧରୀ ଅଲ୍ୟଳୀ ଅଙ୍ଗନା - ଧନ୍ୟ ସେହୁ କରିଛି ଯେ ଲାବଣ୍ୟ ସର୍ଜନା ।। ମନେ ହୁଏ ନିରେଖିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ