pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଜୁହାରେ ଚରଣେ

0

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗଛରେ ଗଛ ନାମ ବୋଲାଇ ବରଗଛ ଓହଳ ଗହଳ ଶାଖରୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଯେବେ ଉପରୁ ବଢି ବଢି ଯାଏ ପାଦପ ବିନାଶି ଗ୍ରୀଷମ ପ୍ରକୋପ ଅଧୁନା ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଶୀତତାପ ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ମାତର ତୋହର ବିନାଶ କରି କାଳେ ହେବ ହତାଶ ପାଖେ ପାଖେ ବଟ ବୃକ୍ଷର ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 3
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ