pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ କିଛି ଘର।ଦୂର କହିଲେ କିଛି ଘର ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରୁ।ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗା ବାଡିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ।ଭଲ ହେବ ଗାଁ ରୁ ଉଠିଯାଇ ନିଜ ଜମିରେ ଘର କରି ରହିବା।ଏତେ ଝାମେଲା ତ ନା ଥିବ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଦି ...