pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଜୀବନ ନିକୁଞ୍ଜେ

1

କବିସୌରଭ ଅନୁପ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଖଡ଼ିଆଳ ଜୀବନ ନିକୁଞ୍ଜେ ନିତି ଜଳେ ସଂଜେ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଦୀପ ରେ ।୦। ଜମି ଭଣ୍ଡ ମିତ ଗାଇ ନାନା ଗୀତ ହରନ୍ତି ଦୁରିତ ମୋହି ଦେଇ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାନେ ମତ୍ତ ହୋଇ ଦେବା ବିତ୍ତ ନୁହଁଇ ଅଳପ ରେ ।୧। ନବୀନ ନାଗରୀ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 1
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ