pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଏଇତ ଜୀବନ

5

ନା ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁଛି ନା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଚି ତୁମେ ରହିଛ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ଭଲପାଇବାରେ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଅ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କର କି ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ମୋ ମନର ଭାବନା ଦ୍ବି ଗୁଣିତହୁଏ ତୁମ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Mr X

ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ମଣିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ।

ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ