pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଡ଼ମ୍ ଡ଼ମ୍ ଭୁତ

50

ଥରେ ଭରତ ପୁର ଗାଁରେ ଅପେରା ପଡିଥାଏ l ଲୋକେ ଅପେରା ଦେଖି ସକାଳ ହେଲାରୁ ଘରକୁ ଗଲେ l ଅପେରା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡି ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି l ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଢୋଲକ ବାଜାଟି ଧରି ଛୁ କଲା l ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Lok Khanian 2
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ