pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଧାଈମା’

709
3.8

କନକପୁରର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର । ତାଙ୍କର ଦୁଇମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ ଅଛି । ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁନଥିବାରୁ , ସେ ଜଣେ ଧାଈମା’ଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଧାଈମା’ ଖୋଜି ଖୋଜି ମହାରାଜ ନୟାନ୍ତ । ସେ ଯାହାହେଉ ...