pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଭୂତ ପଢୁଛି ଭାଗବତ

6819
4.1

ନିରାକାର ପୁରୁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହାର୍ଜନ୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅମର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜୀତେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ! ମହାର୍ଜନ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବୋହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଗ୍ରାମର ସବୁ ...