pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ବନ ମାନବ

0

ସୁରଜିତ୍ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡିବିନି ମୁଁ ତ ଫଳଖିଆ ବନର ମାନବ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡିଲେ ସହରିଏ ଖାଇଯିବେ ମୋ'ବନ ବିଭବ। ମୋ'ବନର ସବୁଜିମା ଲୁଟିନେବେ ସକଳେ ଅଗଣାରେ ସଜାଇବେ ହସିବାକୁ ସଞ୍ଜବେଳେ କଂକ୍ରିଟର ଜଙ୍ଗଲଟେ ତୋଳିଦେବେ ଏଠି ମୋ'ବନର ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 2
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ