pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଆତ୍ମା ର ବୟାନ

1743
4.5

"ଆତ୍ମା ର ବୟାନ" , କାହାଣୀର ନାମଟି ଶୁଣି ଲେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ରହସ୍ଯଜନକ ସେହି ଝିଅ ଟିର ମ୍ରୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଥାଏ। ଜୁହୀ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ସଜବାଜ ହୋଇ ସାଇକେଲ୍ ରେ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ...