pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରେମ ସତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ

99
5

ସତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ  ଲିଜା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ  ଙ୍କ ଜୀବନ ରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ   ଆମ ଗାଁ  ରେ ପାଠ ପଡୁଥିଲି  ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ  l  ମୁଁ 10th exam ରେ ପାସ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରେ କରିଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ   ସ୍ୱାମୀ ...