pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଅଝଟ ନାୟିକା

1

ମନ ଉପବନେ ହୃଦୟ କାନନେ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମ ଛବି, ଶ୍ରାବଣ ଛିଟାରେ ତୁମେ ଭିଜୁଥିଲ ଖୋଲିଦେଇ ପ୍ରେମ ଚାବି ॥ ନହୁଲି ତନୁରେ ଉପମା ମନ୍ଦିରେ ବିରହର ନିଆଁ ଜାଳି, ମୃଗ ନୟନରେ ଲୁଚି ଖୋଜୁଥିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କେଳି ॥ ଖସି ପଡୁଥିଲା ଅଂଗୁ ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
Poems 3
ରିଭିୟୁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ
  • author
    ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

  • ଲେଖା ବିଷୟରେ କୌଣସି ରିଭିୟୁ ନାହିଁ