pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି

5
148

ଅଲିଭା ଦିନର ଅକୁହା ପ୍ରେମ [  ] ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ରେ ଅତି ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଟିଏ ଥିଲା ନହେଲେ ଅଜଣା ରାଇଜେ କାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଲାଗିଲ ଏବଂ ଆଜି ମୋ ନିସଙ୍ଗତା ର ଛାୟାସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ରହିଛ                           ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
bikram sahoo
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Ayushmati Sahu
  17 ഡിസംബര്‍ 2019
  ଛାତି ର କୋହ କୁ ଆଖିରେ ଦେଇ ସାଥି ସାଜେ ନୀତି ଅନ୍ଧାର ଓଠ ହସେ ଏଠି ପିଇ ପିଇ ସଦା ଲୁହ ର ମଧୁ ଜହର ll nice story and heart touching.
 • author
  Gyana Raul (the_odia_storyteller)
  26 ഏപ്രില്‍ 2020
  ଆଊ ଆପଣ ଏତେ ଯାଏଁ single acchanti ।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Ayushmati Sahu
  17 ഡിസംബര്‍ 2019
  ଛାତି ର କୋହ କୁ ଆଖିରେ ଦେଇ ସାଥି ସାଜେ ନୀତି ଅନ୍ଧାର ଓଠ ହସେ ଏଠି ପିଇ ପିଇ ସଦା ଲୁହ ର ମଧୁ ଜହର ll nice story and heart touching.
 • author
  Gyana Raul (the_odia_storyteller)
  26 ഏപ്രില്‍ 2020
  ଆଊ ଆପଣ ଏତେ ଯାଏଁ single acchanti ।