pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି

5
139

ଅଲିଭା ଦିନର ଅକୁହା ପ୍ରେମ [  ] ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ରେ ଅତି ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଟିଏ ଥିଲା ନହେଲେ ଅଜଣା ରାଇଜେ କାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଲାଗିଲ ଏବଂ ଆଜି ମୋ ନିସଙ୍ଗତା ର ଛାୟାସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ରହିଛ                           ...

ଏବେ ପଢନ୍ତୁ
ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ
author
bikram sahoo
ରିଭିୟୁ
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Ayushmati Sahu
  17 ଡିସେମ୍ବର 2019
  ଛାତି ର କୋହ କୁ ଆଖିରେ ଦେଇ ସାଥି ସାଜେ ନୀତି ଅନ୍ଧାର ଓଠ ହସେ ଏଠି ପିଇ ପିଇ ସଦା ଲୁହ ର ମଧୁ ଜହର ll nice story and heart touching.
 • author
  Gyana Raul (the_odia_storyteller)
  26 ଅପ୍ରେଲ 2020
  ଆଊ ଆପଣ ଏତେ ଯାଏଁ single acchanti ।
 • author
  ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଙ୍ଗ୍

 • ସବୁ ରିଭିୟୁ
 • author
  Ayushmati Sahu
  17 ଡିସେମ୍ବର 2019
  ଛାତି ର କୋହ କୁ ଆଖିରେ ଦେଇ ସାଥି ସାଜେ ନୀତି ଅନ୍ଧାର ଓଠ ହସେ ଏଠି ପିଇ ପିଇ ସଦା ଲୁହ ର ମଧୁ ଜହର ll nice story and heart touching.
 • author
  Gyana Raul (the_odia_storyteller)
  26 ଅପ୍ରେଲ 2020
  ଆଊ ଆପଣ ଏତେ ଯାଏଁ single acchanti ।