pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ଯାଜ୍ଞସେନୀ"
"ଯାଜ୍ଞସେନୀ"

( ପ୍ରିୟ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ !    ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯାହାର ଚଲା ପଥରେ କେଜାଣି କେତେ କଣ୍ଟା ବିଛା ଯାଇଥିଲା! ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ‌କଣ୍ଟା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା । ପ୍ରତି ପାଦ ସହିତ ତା ...

4.8
(379)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
10776+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଯାଜ୍ଞସେନୀ"

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
01 ଅପ୍ରେଲ 2022
2.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ --୨)

764 4.8 5 ମିନିଟ୍
02 ଅପ୍ରେଲ 2022
3.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ (ଭାଗ --୩)

719 4.8 6 ମିନିଟ୍
04 ଅପ୍ରେଲ 2022
4.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ (ଭାଗ--୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ--୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ--୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ --୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ‌ଭାଗ --୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ --୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ-୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ ୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ‌ ଭାଗ -୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ-୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଭାଗ -୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଯାଜ୍ଞସେନୀ ( ଅନ୍ତିମ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked