pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଉଲଝନ
ଉଲଝନ

ଉଲଝନ

ଧାରାବାହିକ

ଅନୁବାଦ

"   ମୁଁ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ  , ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନାହିଁ ସେଦିନ ମୋହର ଗୋଟିଏ ବି ରୁଟି ଖାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ  " ଏକଥା ବିଂଶଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯଥା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଭାଷାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ମୁନସି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ କହିଥିଲେ l ...

4.7
(373)
34 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
39.9K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଉଲଝନ

3K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ଉଲଝନ - ୨

2K+ 4.7 1 ମିନିଟ
15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ଉଲଝନ - ୩

2K+ 4.8 1 ମିନିଟ
16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ଉଲଝନ - ୪

2K+ 4.7 1 ମିନିଟ
17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
5.

ଉଲଝନ - ୫

2K+ 4.7 1 ମିନିଟ
18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
6.

ଉଲଝନ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଉଲଝନ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଉଲଝନ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଉଲଝନ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଉଲଝନ -୧0

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଉଲଝନ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଉଲଝନ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଉଲଝନ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଉଲଝନ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଉଲଝନ - ୧ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ