pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୁଠ ପଥର    ( ୧ )
ତୁଠ ପଥର    ( ୧ )

ତୁଠ ପଥର ( ୧ )

*ତୁଠ ପଥର*                      *(୧)*    ଇଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ    ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ,  ଗଜପତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲ୍ଲାର ଅଜୟଗଡ ଗ୍ରାମ। ଆଦିବାସୀଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକା। ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଦ୍ଭୁତ ନିଦର୍ଶନ ଏକବିଂଶ ...

4.9
(1.0K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
39531+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁଠ ପଥର ( ୧ )

3K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
14 ଅଗଷ୍ଟ 2021
2.

ତୁଠ ପଥର ( ୨ )

1K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
14 ଅକ୍ଟୋବର 2021
3.

ତୁଠ ପଥର ( ୩ )

1K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
14 ଅକ୍ଟୋବର 2021
4.

ତୁଠ ପଥର ( ୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତୁଠ ପଥର ( ୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତୁଠ ପଥର ( ୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତୁଠ ପଥର ( ୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତୁଠ ପଥର ( ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତୁଠ ପଥର ( ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତୁଠ ପଥର ( ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ତୁଠ ପଥର ( ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ତୁଠ ପଥର ( ୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତୁଠ ପଥର (୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ତୁଠ ପଥର (୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତୁଠ ପଥର (୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ତୁଠ ପଥର (୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ତୁଠ ପଥର ( ୧୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ତୁଠ ପଥର (୧୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ତୁଠ ପଥର (୧୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ତୁଠ ପଥର (୨୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked