pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" ସିରିଜ-୨
"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" ସିରିଜ-୨

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" ସିରିଜ-୨

ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି  "ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜ। ୫୦୫ ଭାଗ ପରେ କାହାଣୀଟି ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରେ। କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଆର୍ଯ୍ୟାଦିତ୍ୟ (ଆଦିତ୍ୟ ପୁଅ), ରାଘବନ (ଅଦିତି ପୁଅ), ବିଭାନ (ବିରାଟ ...

4.9
(70.5K)
28 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1742847+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 ସିରିଜ-୨

11K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୨)

6K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୩)

5K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

"ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା" 💞 (ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked